Program våren 2012

Torsdag 12/1 kl 19.00 Nyårskonsert i Karlskoga med Värmland Operas Orkester
Avresa kl 18.00 från Södra Torget. Pris 270 kr inkl förtäring. Anmälan Charterbuss senast 15/12. Tel 193 41. Bindande anmälan.

Tisdag 17/1 kl 14.00 Församlingshemmet
Galina Toll (Uppvuxen i USSR; bott 10 år i St Petersburg. Numera svensk företagsekonom.)
Mitt Ryssland och mitt St Petersburg.

Tisdag 14/2 kl 14.00 Församlingshemmet
Årsmöte samt kåseri av Björn Nyström: "När jag gick bort mig i Wisconsin".
Kallelse till årsmötet kommer med posten i slutet av januari. För kallelse klicka här. För dagordning klicka här.

Tisdag 6/3 kl 14.00 Församlingshemmet
Sune Jakobsson
Kvinnor i Frans G Bengtssons författarskap.
Läs gärna Lars Lönnroths understreckare i Svenska Dagbladet (klicka här).

Tisdag 27/3 kl 14.00 Församlingshemmet
Annika Svensson och Lena Olsson
"Vi pilgrimsvandrade till Santiago de Compostela". En berättelse i ord och bild.
Kusinerna Annika Svensson och Lena Olsson berättar om sina upplevelser när de sommaren 2011 pilgrimsvandrade till Santiago de Compostela. De beskriver sin vandring i ord och bild. De visar vilken utrustning de bar med sig. De berättar om sin vandring i olika vädertyper, upp i bergen, ner genom dalar och byar; om härbärgen, om personer de mötte och slutligen om den högtidliga mässan vid slutmålet.
Annika är egenföretagare i cateringbranschen här i Kristinehamn. Lena är barnmorska på KK i Karlskoga.
En länk till pilgrimsleden (Jakobsleden) finns här

Lördag 14/4 "Metropolitanoperan" i Filipstad
La Traviata
Resa med Charterbuss från Södra Torget kl 17:45. I pausen landgång med kaffe eller te. Kostnad totalt 300 kr. Bindande anmälan Charterbuss 6-28 mars tel 193 41. För program klicka här. En sammanfattning av handlingen finns här.

Tisdag 17/4 kl 14.00 Församlingshemmet
Diakon Kristina Sandgren-Furberg
Mina fem år i Svenska Kyrkans tjänst i Australien.
Christina Sandgren-Furberg efterträdde förra året Pelle Svedberg som diakon i vår församling. Hon och hennes man hade under 5 år bott i Australien och där verkat i Svenska Kyrkans tjänst. Christina berättar i ord och bild dels om Australien som land att vistas i, dels om Svenska Kyrkans verksamhet i en avlägsen världsdel.

Tisdag 8/5 kl 14.00 Församlingshemmet
Märta Wennerström
1890-talets konstnärsliv i Paris - Ida Ericson-Molard 1853-1927.

13-18/5 Resa till St Petersburg via Helsingfors och Karelska näset.
För att se programmet klicka här. Intresseanmälan senast 18 jan 2012 till Charterbuss 
tel. 193 41.

Onsdag 30/5 Vårutflykt till Borgvik med Sliperiet samt von Echstedtska gården
Resa med Charterbuss från Södra Torget kl 08:00. Hemkomst c:a kl 18:30. I priset ingår resa, busskaffe, lunch, entréer och eftermiddagskaffe. Kostnad 560 kr. Anmälan 10/4 - 16/5 till 193 41. För fullständigt program klicka här.
Här kommer en länk till Borgvik: http://borgvik.info/
Och här två länkar till von Echstedtska gården:
http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/436/1/ och
http://hs-s.hush.se/?p=10260 
Jan-Erik Norborg och Rune Beckman har skrivit om Borgviks historia i sammandrag. Klicka här om du vill läsa den.