Program våren 2014

Torsdag 9/1 Trettondagskonsert Karlskoga. Avresa S Torget kl 17.00.
Wermland Opera orkester
Dirigent: Henrik Schaefer. Solister: Malin Klingborg, oboe och Anna-Maria Krawe, sopran. Pris för bussresa och konsert 300 kr inkl smörgås och kaffe i pausen. Bindande anmälan till Charterbuss 25/11 - 20/12. Betalning i bussen.

Tisdag 14/1 kl 14.00 Församlingshemmet
Kajsa Kvarned
Min livsresa
Den nya kyrkoherden i Kristinehamns pastorat berättar om sig själv och om sina olika verksamheter under karriären.

Torsdag 23/1 kl 13.30 Norrgården (OBS dag, tid och plats)
Aktiva Seniorers historiecirkel bjuder in historieintresserade medlemmar att lyssna på Greger Widgren, när han berättar om
”Vad gjorde Karl XII mellan Poltava och återfärden till Sverige”.
Förre ambassadören Greger Widgren gästade AS hösten 2012. Han deltar i ett forskningsprojekt  om Karl XII.

Tisdag 11/2 kl 14.00 Församlingshemmet
Föreningsstämma + underhållning
Efter årsmötesförhandlingarna får vi njuta av lite underhållning.

Tisdag 4/3 kl 14.00 Församlingshemmet
Ragnar Watz och Hans Forsberg
Landstinget 150 år: Sjukvården i Kristinehamn
En grävande historiegrupp bestående av sju anställda och f d anställda inom landstinget i Värmland har tagit fram en utställning om landstingets verksamhet i Kristinehamn under 150 år. Vi får höra fakta och se bilder från utställningen.

Tisdag 18/3 kl 14.00 Församlingshemmet
Sune Jakobsson
Verkliga historiska personer och händelser som inspirerat Frans G Bengtssons författarskap
Sune Jakobsson är välkänd för föreningens medlemmar.

Tisdag 15/4 kl 14.00 Församlingshemmet
Dan-Axel Hallbäck
Indien och Indiens tigrar
Dan-Axel Hallbäck är en flitig resenär, som besökt många delar av vårt jordklot. Han är också en mycket skicklig fotograf.

Tisdag 6/5 Församlingshemmet
Claes Gränström
Vad kan man hitta i Riksarkivets/Landsarkivens dokumentsamlingar? Exempel på historiska dokument med anknytning till Kristinehamn.
Claes Gränström har varit överarkivarie på Riksarkivet.

18-23/5 Buss till världsarvet Karlskrona med sightseeing (inkl det gamla örlogsvarvet). Nattfärja till Trestadområdet i Norra Polen med *****-igt hotell, guidade utflykter, museibesök, shopping.
Reseprogram och kostnad kommer med kallelsen till föreningsstämman.
Bindande anmälan till Charterbuss 11/2 - 1/4. För program klicka här.

27/5 Vårutflykt till Cesarstugan med utställningen "Bondens år" och Löfwings ateljé och konstcafé. Avresa S Torget kl 8.00.
Lunch och utställning med guidning i Cesarstugan, Ö Tunhem. Konstvisning och kaffe i Broddetorp hos Löfwings.
I priset 450 kr ingår buss, förmiddagskaffe (Charterbuss bjuder), lunch, eftermiddagskaffe och guidning. Bindande anmälan 22/4 - 15/5 till Charterbuss. Betalning i bussen.

Telefonnummer till Charterbuss 0550-193 41.