Verksamhetsberättelse 2012

 

Styrelsen för Aktiva Seniorer i Kristinehamn får härmed avge verksamhetsberättelse för tiden 120101 – 121231.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande

Lars Carlson (reseansvarig)

 

 

V ordförande

Sune Jakobsson

 

 

Sekreterare

Inger Widström (protokollsansvarig)

 

 

Kassör

Olle Wirén

 

 

Övriga

Hans Forsberg (webbansvarig)

 

Gun Gunnarsson

 

Jan-Erik Häggroth

 

Inger Nilsson

 

Birgitta Olsson

 

 

Revisor

Inger Jonsson-Lampa

Revisorssuppleant

Barbro Molander

 

 

Valberedning

Gerd Landh (sammankallande)

 

Barbro Ros

 

Lars Larberg

 

Styrelsen har under året haft nio protokollförda sammanträden.

Antalet medlemmar i föreningen var vid verksamhetsårets slut 322 st.

Årsavgiften har varit 100 kr per medlem.

Cirklar: Historia, Litteratur, Musiklyssning.

Ekonomi: Se separat ekonomisk rapport.

Referat av föreningens aktiviteter har varit införda i Nya Kristinehamns-Posten.

Föreningen har en egen hemsida med adressen: www.aktivaseniorerikristinehamn.n.nu

 

Aktiviteter under 2012:

120112 Nyårskonsert i Karlskoga med Värmland Operas Orkester
Antal deltagare: 49 st.
120117 Galina Toll Mitt Ryssland och mitt St Petersburg.
Antal deltagare: 91 st.
120214 Årsmöte samt kåseri av Björn Nyström: "När jag gick bort mig i Wisconsin".
Antal deltagare: 67 st.

120306
Sune Jakobsson Kvinnor i Frans G Bengtssons författarskap.
Antal deltagare: 75 st. 
120327 Annika Svensson och Lena Olsson "Vi pilgrimsvandrade till Santiago de Compostela".
Antal deltagare: 69 st.
120414 "Metropolitanoperan" i Filipstad La Traviata
Antal deltagare: 50 st.
120417 Kristina Sandgren-Furberg Mina fem år i Svenska Kyrkans tjänst i Australien.
Antal deltagare: 49 st.
120508 Märta Wennerström 1890-talets konstnärsliv i Paris - Ida Ericson-Molard 1853-1927.
Antal deltagare: 54 st.
120513-18 Resa till St Petersburg via Helsingfors och Karelska näset.
Antal deltagare: 36 st.
120530 Vårutflykt till Borgvik med Sliperiet samt von Echstedtska gården
Antal deltagare: 30 st.

120819 Västanå teater Misantropen (Molière)
Antal deltagare: 40 st.
120904 Hembygdsgården Hembygdgårdens kända och okända sevärdheter.
Antal deltagare: 43 st.
120918 Tomas Skoglund Hur man gör regional tv
Antal deltagare: 57 st.
121002 Jenny Weibull Böcker i arbetet med bokstavsbarn
Antal deltagare: 44 st.
121009 + 121016 NWT´s förnämliga konstsamling
Antal deltagare: 2 x 17 st.
121030 Greger Widgren Från Arvfurstens palats till Sydpolen via Tonga och Nya Guinea
Antal deltagare: 73 st.
121113
Hans Olsson Järsberg – ortnamn, runstenen och trakten
Antal deltagare: 70 st.
121204 Julavslutning med sång och musik
Antal deltagare: 69 st.
121208 "Metropolitanoperan" i Filipstad Maskeradbalen (Verdi)
Antal deltagare: 37 st.

Kristinehamn den 31 december 2012

För styrelsen

 

Lars Carlson, ordförande