Aktiva Seniorer 25 år 2013

Vid föreningsstämman 12 febr 2013 firades föreningens 25-årsjubileum. Till stämman hade Gerd Landh och Brita Olsson författat en jubileumskrönika, som lästes upp av Brita. Här återges hela texten och efter texten finns en lista med alla styrelsemedlemmar fram till idag.

as-25-ar-2.jpg

   Vår förening Aktiva Seniorer har 25-årsjubileum. När en människa uppnått 25 har hon trampat ur barnskorna, passerat de kämpiga tonåren. Hon är fortfarande ung, står på toppen av sin förmåga och har hela livet framför sig. Och så tycker jag det känns även för vår förening. Vi är en blomstrande 25-åring med gott rykte, som drar till sig nya medlemmar varje år tack vare intressanta föredrag, spännande resor och den trivsel, som finns i gemenskapen.

   Och hur började alltihop? Förberedande arbete med att bilda föreningen påbörjades redan 1986. Medborgarskolans Bergslagsdistrikts Seniorförening för kultur och trivsel höll ett möte i Örebro i mars 1986 med Karl Becht som ordförande. Då beslöts bl.a. att Karl Becht och Knut Johansson, båda från Kristinehamn och båda lärare, skulle utarbeta ett eget föreningsmaterial för bildandet av en förening i Kristinehamn med omnejd.

   Den 4 feb 1988 bildades således den första lokalavdelningen av Aktiva Seniorer i Kristinehamn vid ett utannonserat allmänt möte. Karl Becht höll föredrag om Vikingar i västerled, och en interimsstyrelse utsågs. Ordf. Carl-Hugo Ryrberg, kassör Malte Månsson, alltiallo Carl-Axel Lindahl, övriga Maria Hiertner, Inga Jacobson, Birger Kinell. 37 medlemmar. 20 april 1988 utsågs en slutgiltig styrelse: ordf. Carl-Hugo Ryrberg, v. ordf. Malte Månsson, sekr. Inga Jacobson, kassör Carl-Axel Lindahl, övriga Maria Hiertner, Birger Kinell.

   Aktiva Seniorer skulle vara och är en kulturförening med ett brett program för seniorer. Den vill främja medlemmarnas kulturella och sociala intressen och tillvarata deras kunnande och erfarenheter. Den är religiöst och politiskt obunden. Den vill erbjuda äldre en meningsfull och berikande verksamhet. Den syftar till att bryta den ensamhet och isolering som alltför ofta drabbar äldre.

   När är man senior? Det finns ingen åldersgräns neråt. Senior är man, när man nått mogen ålder. Och det har vi kanske allihop, eller?

   Tack vare två eldsjälar kom föreningen snabbt igång med förnämliga program: Karl Becht, stor humanist o lärare på Lundsberg och Nils Kjellgren med sina rika kunskaper i historia/idéhistoria. En livlig studiecirkelverksamhet bedrevs under vintern och sedan följde resor ut i Europa till Italien, England, Tyskland, Frankrike.
1989 valdes Birger Kinell till ordförande.

   I sept. 1989 grundades riksorganisationen Förbundet Aktiva Seniorer med säte i Örebro, och många lokalföreningar tillkom ute i landet.
Men observera: Vi var först, vi var pionjärerna. Och det kan vi vara stolta över!

   1990 tas en informationsbroschyr fram och föreningen får en logotyp: ett bi. Från det året refereras aktiviteterna i Nya Kristinehamns-Posten.

   Verksamheten har succesivt växt och efter 25 år är nu medlemsantalet 322, främst från Kristinehamn, men också från Björneborg, Ölme, Storfors, Gullspång och Stockholm. Styrelsen har satsat på ett kulturellt inriktat utbud med föreläsningar, konserter, utställningar, studiebesök, teater-och operabesök, resor korta och långa, inom och utom landet.

   Sedan 1997 har föreningen haft 18 program per år med uppehåll juli-aug, så nog får man säga att ambitionerna är höga.
2006 begärde vår förening utträde ur riksförbundet för att få mera självbestämmande. Och under 2012 byttes logotypen till en flitig myra. Då fick vi även en egen hemsida, som Hans Forsberg ansvarar för. Vi följer med vår tid.

   Viktigt att poängtera är att vi alltid varit självförsörjande genom medlemsavgiften 100 kr och aldrig varit beroende av bidrag. Det kan vi också vara stolta över!

   Vår förening har alltid vinnlagt sig om att skapa ett omväxlande och gediget program med både föredrag och resor. Jag tror inte att medlemmarna tänker så mycket på allt arbete och all planering, som ligger bakom dessa program. Det gäller för styrelsen att ha alerta och idérika medlemmar, och det har vi tydligen haft i alla år. Programmens höga kvalitet måste var den främsta anledningen till föreningens dragningskraft, och vi skickar en tacksam hälsning till styrelserna, både de tidigare och den nuvarande.

   Föredragen är ju basen kan man säga, och de har berört de mest skiftande ämnen. Sigrid Berge från Örebro kom varje år 1993-2004 och lärde oss om de olika konstströmningarna naivismen, kubismen, expressionismen illustrerade med diabilder givetvis. Vi har fått höra om olika länder som Island, Ryssland, Brasilien och Israel. Om kända personer som Jussi Björling, den heliga Birgitta och Aurora von Königsmarck. Och kända personer har vi fått träffa live. När den pensionerade riksmarskalken Ingemar Eliasson berättade om sitt omväxlande liv, blev det nytt deltagarrekord, liksom då Ulrika Knape-Lindberg gästade oss.

   När jag bläddrar bland alla referat, slår det mig hur fort man glömmer alla denna kunskap man lyssnat till. Men just den timmen, då man ivrigt insuper alla fakta och tänker: oj, det visste jag inte, det var extra intressant, det måste jag komma ihåg - den stunden känns mycket stimulerande. Förhoppningsvis gömmer sig några kort av fakta kvar i hjärnvindlingarna och ploppar oförmodat upp, då man tittar på frågeprogrammen Vem vet mest eller Postkodmiljonären. Jag hoppas ni känner igen er! Tänk vilka allvetare vi skulle vara, om det fastnade litet mera av allt vi hört.

   Resorna är ju också viktiga och lockande. Längre resor har gått till Åland, Oslo, S:t Petersburg. Och kortare bussresor har haft Torsö, Borgvik, Tiveden och Hällefors som mål. Hälleforsresan var verkligen innehållsrik. Den inleddes med besök på Formens Hus där industridesignade föremål från hela 1900-talet visades: stolar, porslin, husgeråd m.m. Utomhus kunde vi beskåda skulpturparkerna: Millesparken och Mästarnas park med verk av Eldh, Bror Hjorth och Arne Jones. Dessutom tittade vi in i två 50-talslägenheter, en arbetarbostad och en mera modern influerad av H55-utställningen.  Som avslutning besök hos Gerd Göran, Värmlands stora kolorist, där vi klampade in med leriga skor i hennes 1700-talsgård, Sångshyttan. En dag att minnas 2004.

   Studiebesök på olika företag är också intressanta t.ex. Tågåkeriet, Stora Enso och postterminalen i Karlstad.

   Musikälskarna har fått sitt genom resor till Värmlandsoperan, Vara, Karlskoga, Dalhalla och Blå hallen. På senare år har vi rest till Filipstad, där vi kunnat se t.ex. Carmen och Maskeradbalen i digital direktsändning från Metropolitan i New York.

   Teaterbesök i Karlstad, Sunne och Nolby har också ordnats. Västanå teater i Sunne med sina fantastiska föreställningar har vi besökt varje år faktiskt.  

   Detta är bara några snabba exempel ur programmen från senare år, så skiftande och innehållsrika.

   Jag vill avsluta med att nämna namnen på de sju ordförande vi haft sedan 1988: C-H Ryrberg, Birger Kinell, Bengt Wallerius, Stig Johansson, S-O Dahlström, Vanja Larberg , Lars Carlson.

   Framtiden vet man aldrig mycket om. Men jag är säker på att denna 25-åring får ett långt liv och har många fina år framför sig. Välgångsönskningar på 25-årsdagen!

 

Styrelsen/arbetsutskottet

 

Ordförande                                                           Vice ordförande

1988

C-H Ryrberg

1988-1991

Malte Månsson

1989-1994

Birger Kinell

1992-1993

Kerstin Gustavsson

1995-1997

Bengt Wallerius

1994-1996

Lars Weslien

1998-2001

Stig Johansson

1997-2003

Bengt Westerling

2002-2005

S-O Dahlström

2004-2005

Ebbe Vågebrant

2006-2008

Vanja Larberg

2006-2012

Sune Jakobsson

2009-

Lars Carlson

2013

Carl Nordgren

 

 

2014-

Lena Bergkvist


Sekreterare                                                          Kassör

1988-1989

Inga Jacobson

1988-1998

C-A Lindahl

1990-1994

Bengt Haag

1999-2003

Ebbe Vågebrant

1995-1996

Margareta Fagerman

2004-2005

Vanja Larberg

1997-2011

Gerd Landh

2006-2010

Gun Gunnarsson

2011-prtkl

Inger Widström

2011-

Olle Wirén

 

 

Ledamöter i styrelsen och revisionen 1988-2014

  

Annika Andersson

Gerd Landh

Lena Bergkvist

Inger Lampa-Jonsson

Sven Blom

Vanja Larberg

Gösta Carlesjö

Carl-Axel Lindahl

Lars Carlson

Folke Lindberg

Sven-Olov Dahlström

Ann-Gret Lindkvist

Hans Elestedt

Margret Lindqvist

Margareta Fagerman

Barbro Molander

Hans Forsberg

Malte Månsson

Gun Gunnarsson

Inger Nilsson

Ingrid Gustafsson

Carl Nordgren

Kerstin Gustafsson

Birgitta Olsson

Bengt Haag

Brita Olsson

Maria Hiertner

Eva Paulson

Ulla Hedenberg

Carl-Hugo Ryrberg

Berith Hellström

Bengt Sjödin

Kerstin Holmberg

Rolf Skoglund

Jan-Erik Häggroth

Ebbe Vågebrant

Inga Jacobson

Bengt Wallerius

Sune Jakobsson

Greta Weslien

Stig Johansson

Lars Weslien

Mats Kihl

Bengt Westerling

Birger Kinell

Inger Widström

Kerstin Kulling

Olle Wirén