Referat från möten

Här hittar du årets mötesreferat. För att se en lista på tidigare referat från 2012 framåt klicka här.

För referat våren 2012 (inkl dec -11) klickar du här.
För referat hösten 2012 klickar du här.
För referat från 2013 klickar du här.
För referat från 2014 klickar du här.
För referat från 2015 klickar du här.
För referat från 2016 klickar du här.
För referat från 2017 klickar du här.
 

Tisdag 16/1 2018 Församlingshemmet (Brita Olsson) 

Roland Svensson

Aktiva Seniorer har traditionsenligt bevistat Trettondagskonserten i Karlskoga, där Wermland Operas orkester med dirigenten Jan Stigmer underhöll med bl.a. Straussmelodier och Vivaldis Vintern.

Vid säsongens första möte i församlingshemmet visade Roland Svensson, Björneborg, 200 sköna bilder av djur och natur i Kristinehamns omgivningar. Genom att ordna ett gömsle nära ett trafikskadat vilt har han lyckats fotografera kungsörn, havsörn och ormvråk på nära håll. Många älgar finns representerade alltifrån de små brunpälsade tvillingkalvarna, som diar sin mor och växer upp till långbenta tonåringar till de bredbringade, imponerande 16-taggade tjurarna. T.o.m. björn och lodjur har Roland Svensson lyckats fånga på bild. Rådjur, kronhjort och dovhjort är vanligare, och vildsvinen börjar finnas även i våra trakter. Tack vare ett orrgömsle fick vi se enastående vackra bilder av brunstiga orrhannar, som slåss om de mindre iögonfallande honorna. En spelgalen, glänsande tjädertupp utgjorde också ett anslående motiv, liksom gräsand, kanadagäss och knölsvan vilande på en blank vattenspegel.
Bilderna har en sådant djup och sådan skärpa - man förstår att fotografen inväntat rätt tillfälle under många tålamodskrävande, kalla timmar. Mycket tacksamma att få se det vackra resultatet var vi seniorer.

Tisdag 13/2 2018 Församlingshemmet (Brita Olsson) 

Roland Svensson

Aktiva Seniorer har haft välbesökt föreningsstämma i församlingshemmet, där ordföranden Lena Bergkvist hälsade välkommen. Leif Jonsson valdes att leda förhandlingarna.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen arrangerat bussresor, musikprogram och föredrag. Längsta resan gick till Norges fjäll och fjordar, men man har även rest i Sverige: till Lena och Gösta Linderholm i Strängnäs, till Monica Zetterlund Museet i Hagfors, till Lunedets julbord plus tvådagars resa till Oscarsrevyn och båtfärd med M/S Birka till Mariehamn. Musikresorna gick till trettondagskonsert i Karlskoga samt till Karlstad med musikalen Evig jul.

Bland de åtta föredragen kan nämnas Gunnar Edströms På vandring bland kändisar och hus i Kristinehamn, Hanna Åsanders Fysisk utveckling i Kristinehamns kommun, Sören Dalevis Han hette inte Luther och Lena Hellströms De blå bergen.

Studiecirklar har bedrivits i historia, litteratur, konst och musiklyssning. Medlemsantalet var 457 (tidigare 414). Årsavgiften 120:- förblev oförändrad. Referat av föreningens aktiviteter har varit införda i NKP. Föreningen har egen hemsida med adressen:
www.aktivaseniorerikristinehamn.n.nu.

Styrelsen 2018: ordförande Lena Bergkvist (omval) v. ordförande Julika Försth (omval), kassör Jan Franklin (omval), Annika Andersson, Hans Forsberg, Gullevi Sandling, Per-Olov Olsson (alla omval), Annika Hultgren (nyval).
Revisor Inger Jonsson-Lampa, suppleant Ingrid Gustafsson (båda omval). Valberedning Siv Eliasson, Britta Wedberg, Bertil Kruckenberg (alla omval).

Leif Jonsson tackade styrelsen för deras gedigna arbete med lockande och omväxlande program. Lena Bergkvist tackade Leif Jonsson, Gullevi Sandling och Inger Jonsson-Lampa. Hon tackade även avgående Inger Widström och välkomnade nya styrelse-medlemmen Annika Hultgren.

Därefter bjöds på underhållning av riksspelemannen Per-Thomas Eriksson, som inte bara trakterade fiol och nyckelharpa utan även dansade och sjöng medryckande på både värmländska och finska. Det var låtar från finnmarken och Skottland och som avslutning Dan Anderssons finstämda Jag väntar vid min mila. Föreningen bjöd på kaffe och semla.

/per-thomaseriksson180213_2.jpg