Referat från möten

Här hittar du årets mötesreferat. För att se en lista på tidigare referat från 2012 framåt klicka här.

För referat våren 2012 (inkl dec -11) klickar du här.
För referat hösten 2012 klickar du här.
För referat från 2013 klickar du här.
För referat från 2014 klickar du här.
För referat från 2015 klickar du här.
För referat från 2016 klickar du här.
För referat från 2017 klickar du här.
För referat från 2018 klickar du här.
 

 Tisdag 15/1 2019 Broängskyrkan (Brita Olsson) 

Mats Backlund

Aktiva Seniorer har traditionsenligt bevistat trettondagskonserten i Karlskoga, där Wermland Operas orkester med dirigenten Minna Pensola spelade. Med temat Vinteryra framfördes verk av Strauss, Söderlundh, Ligeti, Prokofjev och Bach.

Årets första möte i Broängskyrkan gick också i musikens tecken, och publikintresset var så stort att vi fick flytta upp till själva kyrksalen för att lyssna på körledaren och musikpedagogen Mats Backlund, tidigare kristinehamnare, nu karlstadbo och lärare på Musikhögskolan Ingesund.
I Kristinehamn ledare av BAST-kören och även körer i Visnums-Kil och Björneborg. Han underhöll, spelade och sjöng i ett program kallat Från visa till musikal, som inleddes med bl.a. Taubes Så skimrande var aldrig havet. Frödings Strövtåg i hembygden och Gärdestads Himlen är oskyldigt blå är också välkända och omtyckta sånger. Exempel på något allvarligare stycken var Utan dina andetag, Min far och Håll mitt hjärta. Den pampiga Fångarnas kör ur Verdis opera Nabudkadnessar och Anthem ur musikalen Chess blev en imponerande avslutning på denna uppskattade musikresa.

Med sin långa erfarenhet som körledare framhöll Mats Backlund musikens viktiga roll för människans självförtroende och förmåga att växa. Att säga Du kan inte sjunga kan vara förödande och mycket negativt för hela personligheten. Genom glädjen och gemenskapen i körsången växer vi faktiskt som människor, det har många upplevt.

 

Tisdag 12/2 2019 Broängskyrkan (Brita Olsson) 

Bengt-Ingvars "mä" Anders

Aktiva Seniorer har haft föreningsstämma i Broängskyrkan, där ordföranden Lena Bergkvist hälsade välkommen. Leif Jonsson valdes att leda förhandlingarna.

Av verksamhetsberättelsen framgår att föreningen arrangerat bussresor, musikprogram och föredrag. Längsta resan gick till Danmark, men man har även rest i Sverige: till Heidenstams Övralid och Godegård, till Lunedets julbord. Tvådagarsresor gick till Mamma Mia, till Lars Lerins utställning, till musikalen Så som i Himmelen, alla tre med anslutande båtfärd med M/S Cinderella. Musikresorna gick till Trettondagskonsert i Karlskoga, operan Aida på bio i Skoghall och Wermland Opera Something Rotten.

Bland de sju föredragen kan nämnas: Lasse Anrells Mitt Värmland, Anna Skoglunds Kvinnorna kring Racken, Marie Rådbos Rapport från rymden och Daniel Scherp och Kalle Kärrmans Kolarhistorier.

Studiecirklar har bedrivits i historia, llitteratur och musik.
Medlemsantalet var 451.
Årsavgiften 120:- förblev oförändrad. Men entréavgiften 35:- kan höjas vid speciellt efterfrågade program.
Referat av föreningens aktiviteter har varit införda i NKP.
Föreningen har egen hemsida med adressen: www.aktivaseniorerkristinehamn.n.nu

Styrelsen 2019:Ordförande Lena Bergkvist, v. ordförande Julika Försth, kassör Hans Forsberg, Annika Andersson, Annika Hultgren, P-O Olsson, Gullevi Sandling (alla omval) Björn Henningsson (nyval).
Revisor: Inger Jonsson-Lampa, suppleant Ingrid Gustafson (båda omval).
Valberedning: Britta Wedberg (omval), Leif Jonsson, Conny Cronqvist (båda nyval).

Leif Jonsson tackade styrelsen för deras framgångsrika arbete med lockande och varierande program. Lena Bergkvist tackade Leif Jonsson, Gullevi Sandling och Inger Jonsson-Lampa. Hon skickade även ett tack till Jan Franklin, som fllyttat till Kalmar, och välkomnade nya styrelsemedlemmen Björn Henningsson.

Därefter bjöds på underhållning av Värmlandstrion Bengt-Ingvars "mä" Anders betitlat Glädje i Tal och Ton. Bengt Alsterlind sjöng till gitarr, ackompanjerad av Ingvar Karlsson på dragspel och Anders Kyrkander på klaviatur. De inledde med sin signatur Sommar och sol och fortsatte med flera kända melodier bl.a. Violen från Flen, Där gingo tre jäntor och Änglahund. När det våras iblland bergen visade sig kunna sjungas till minst fyra andra populära melodier. Roliga historier inflikades också och bidrog till den goda stämningen, som inte blev sämre av att föreningen bjöd på kaffe med semla nere i Storstugan.