Om oss

Föreningen Aktiva Seniorer i Kristinehamn bildades i februari 1988 och har f n cirka 400 medlemmar.
Syftet är att aktivt främja seniorers kulturella och andra liknande gemensamma intressen.

Föreningen är helt obunden både politiskt och religiöst och vill verka för en meningsfull samvaro vid sina månadsträffar genom föredrag av medlemmar eller utomstående över vitt skilda ämnen, studiebesök, kulturresor och olika kurser.

Styrelsen har som målsättning att varje månad, förutom juni-augusti, erbjuda medlemmarna ett intressant och berikande program. Månadsträffarna är i regel på tisdagar kl 14.00 och pågår cirka två timmar. Efter föredrag eller annat program serveras kaffe/te med macka till självkostnadspris.

Medlemsavgiften är f n 120 kr per person och år (60 kr första året om du blir medlem under sommaren eller hösten). Du som är intresserad av att gå med i föreningen kan kontakta någon i styrelsen eller skicka ett mejl med namn och adress (klicka här). Du kan också betala in medemsavgiften till bg 817-5358 och skriva "Ny medlem" och namn och adress.