Cirklar

Cirklarna fortsätter som tidigare men med en ny konstcirkel. Såväl gamla som nya deltagare är välkomna!

Historia (Jan-Erik Häggroth tel 0550-803 05)

Lokal: Församlingshemmet.

Torsdagen den 25 januari 2018 kl 13.30 Elisabeth Segerud: Gustaf Mannerheim.
Torsdagen den 8 februari 2018 kl 13.30 Bo Edgren: Slaget om Midway.
Torsdagen den 22 februari 2018 kl 13.30 Britt-Marie Skyman: Historiskt smått och gott.
Torsdagen den 8 mars 2018 kl 13.30 Ragnar Watz: Gustav II Adolf.
Torsdagen den 22 mars 2018 kl 13.30 Gullevi Sandling: Vikingaliv.


Litteratur
(Brita Olsson tel 0550-147 53)

Vårens sammankomster börjar 31/1 2017 kl 14.00 i Norrgården.


Musiklyssning (Bengt Haster tel 0550-879 21)

Vårens sammankomster börjar 15/1 2017 kl 14.00 i Församlingshemmet.

Det finns plats för fler deltagare med intresse för klassisk musik.


Konst

Sammankomsterna blir på konstmuseet med Hanna Jonasson som cirkelledare. Samling i museets entré.
Anmälan till Annika Andersson tel 076-2919759 eller mejl annikaryden@hotmail.com. Max 20 st deltagare.

Vårens sammankomster börjar 6/2 kl 14.00 i konstmuseet.