Cirklar

Cirklarna fortsätter som tidigare (konstcirkeln är inställd).

Historia (Jan-Erik Häggroth tel 0550-803 05)

Lokal: Församlingshemmet.

Vårens sammankomster börjar 24/1 2019 kl 14.00.

Därefter 21/2, 21/3, 18/4 och 9/5.


Litteratur
(Brita Olsson tel 0550-147 53)

Vårens sammankomster börjar 30/1 2019 kl 14.00 i Norrgården.


Musiklyssning (Bengt Haster tel 0550-879 21)

Vårens sammankomster börjar 14/1 2019 kl 14.00 i Församlingshemmet.

Det finns plats för fler deltagare med intresse för klassisk musik.


Konst

Konstcirkeln är inställd.