Cirklar

Cirklarna fortsätter som tidigare.

Historia (Jan-Erik Häggroth tel 0550-803 05)

Lokal: Församlingshemmet.

Höstens sammankomster börjar 22/8 2019 kl 14.00.

22/8 Gullevi Sandling: Marie Curie.

19/9 Kärstin Brattlund: Arkeologiska utgrävningar.

17/10 Elisabeth Segerud: Tandvården ur ett historiskt perspektiv.

21/11 Ragnar Watz: Östgoterna.

19/12 Hans Karlsson: Fokvandringar.


Litteratur
(Brita Olsson tel 0550-147 53)

Höstens sammankomster börjar 25/9 2019 kl 14.00 i Norrgården.


Musiklyssning (Bengt Haster tel 0550-879 21)

Vårens sammankomster börjar 16/9 2019 kl 14.00 i Församlingshemmet.

Det finns plats för fler deltagare med intresse för klassisk musik.