Cirklar

Cirklarna fortsätter som tidigare men med en ny konstcirkel. Såväl gamla som nya deltagare är välkomna!

Historia (Jan-Erik Häggroth tel 0550-803 05)

Lokal: Församlingshemmet.

Torsdagen den 27 september 2018 kl 14.00 Gullevi Sandling: Vikingaliv.
Torsdagen den 18 oktober 2018 kl 14.00 Lena Watz: I österled.
Torsdagen den 8 novemberg 2018 kl 1400 Ragnar Watz: Birka.
Torsdagen den 29 november 2018 kl 14.00 Bertil Kruckenberg: I västerled.
Torsdagen den 13 december 2018 kl 14.00 Britt-Marie Skyman: Vikingatro.


Litteratur
(Brita Olsson tel 0550-147 53)

Vårens sammankomster börjar 31/1 2017 kl 14.00 i Norrgården.


Musiklyssning (Bengt Haster tel 0550-879 21)

Vårens sammankomster börjar 15/1 2017 kl 14.00 i Församlingshemmet.

Det finns plats för fler deltagare med intresse för klassisk musik.


Konst

Sammankomsterna blir på konstmuseet med Hanna Jonasson som cirkelledare. Samling i museets entré.
Anmälan till Annika Andersson tel 076-2919759 eller mejl annikaryden@hotmail.com. Max 20 st deltagare.

Vårens sammankomster börjar tisdag 6 februari kl 14.00 i konstmuseet.
Tisdag den 20 mars 2018 kl 14.00 Anton Corbijn. Skuggan inom den västerländska konsten.
Tisdag den 24 april 2018 kl 14.00 Samtidskonst - båda två.
Tisdag den 29 maj 2018 kl 14.00 Salvador Dali.