Referat från möten hösten 2012

Här hittar du tidigare mötesreferat från hösten 2012.

4/9 2012 Besök på Hembygdsgården
18/9 2012 Tomas Skoglund "Hur man gör regional tv"
2/10 2012 Jenny Weibull och Ulrika Telander "Böcker i arbetet med bokstavsbarn"
30/10 2012 Greger Widgren "Från Arvfurstens palats till Sydpolen via Tonga och Nya Guinea"
13/11 2012 Hans Olsson "Järsberg - ortnamn, runstenen och trakten"
4/12 2012 Julavslutning med Sam och Marianne

Tisdag 4/9 2012 Hembygdsgården (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har gjort en teaterresa till Berättarladan i Sunne, där Västanå teater spelade Molieres Misantropen. 
   Säsongens första aktivitet var förlagd till Hembygdsgården. Som inledning serverades kaffe i Norrgårdens stora sal. Uppdelade på tre grupper guidades vi därefter i Norrgårdens källare, Lundbomsgården och soldattorpet.
   Gunnar Åberg berättade att föremålen i källaren tidigare funnits på Gustavsberg. Här finns flera maskiner från Albin motor och Kristinehamns första elverk, daterat l883, tillverkat på KMW.Gamla skrivmaskiner, radioapparater, verktyg och hushållsredskap väckte barndomsminnen hos besökarna, av vilka de flesta inte kände till källarmuseets existens.
   Lundbomsgården från 1700-talet flyttades 1938 till detta område. Kjell Carvbo guidade i de olika rummen. Under andra världskriget var gården nödbostad åt tre familjer. Broströmsrummet var styrelserum under Axel Broströms tid. Han var även sjöfartsminister och hans uniform finns bevarad i en monter liksom en modell av galeasen Mathilda, hans första fartyg.
   Soldattorpet, ursprungligen från Ölme, invigdes 1948 nära A9 och är från början av 1700-talet. Lars Carlson medverkade till att torpet blev flyttat till Hembygdsgårdens område 2009, där det invigdes 2011 och verkligen pryder sin plats.
   Hembygdsgårdens vackra miljö med kända och okända sevärdheter är förvisso en tillgång för Kristinehamn och väl värd ett besök. För utländska gäster finns beskrivningar även på engelska och tyska.
 
Tisdag 18/9 2012 Församlingshemmet (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har haft möte i församlingshemmet, där Tomas Skoglund berättade "Hur man gör regional tv". Han är redaktionschef och ansvarig utgivare för SVT Värmlandsnytt. Född och uppvuxen i Kristinehamn inriktade han sig tidigt på att bli journalist och jobbade bl.a. på NKP under sex år.
   SVT arbetar för fri television om alla / för alla utan reklam och är oberoende av staten. En stiftelse äger SVT och utser styrelsen. Över 2000 medarbetare finns på företaget och 11 orter med regional tv. I Karlstad abetar 30 personer med att täcka hela länet. Ekonomin medger inte egna program; det sänds bara från Stockholm, Malmö, Lund och Umeå. Tv 4 får sina värmlandsnyheter genom sju reportrar i Karlstad och sänds från Göteborg. Bakom varje nyhetsinslag finns många personer: reporter, fotograf, redigerare, sändningsproducent, tekniker, programledare för att nämna några.
   Tv tappar tittare och är inte längre en samlingspunkt som tidigare.Barn och pensionärer hör till de stora tittargrupperna, och man inriktar sig på att locka unga vuxna. Men tittarna föredrar mer och mer att se via dator eller mobil och kan på så sätt själva välja tidpunkt för sitt tittande.
   Som avslutning ställde publiken en del frågor om textning och hörbarhet och även om förslaget med en avgift fristående från statsbudgeten.

Tisdag 2/10 2012 Församlingshemmet (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har haft möte i församlingshemmet, där ordföranden Lars Carlson välkomnade Jenny Weibull, verksam vid neuropsykiatriska enheten vid Centralsjukhuset, samt logopeden Ulrika Telander. De båda ar jobbat ihop i 35 år bl.a. med så kallade bokstavsbarn.
   I varje klass finns en till två stycken elever med neuropsykiatriska problem, d.v.s. personlighetsdrag som kan ge svårigheter. Aspergers syndrom, besläktat med autism, innebär att personen har svårt med kommunikation, men är normalbegåvad och ofta har specialintressen. Hos adhd-barn är det primära problemet koncentrationssvårigheter, medan add-barn är för passiva och har svårt att komma igång. Dcd-barn har motoriska problem och svårt med koordinationen. Samma barn kan ha flera diagnoser, och bland missbrukare är det många som har någon av dessa diagnoser.
   Psykologen Kicki Polleryd har skrivit barnböcker, som tar upp dessa problem, för att barnen själva eller anhöriga skall kunna läsa dem och känna igen sig. Boken Abbe, 8 år och 43 dagar, handlar om Asperger. Abbe är en vanlig kille, som tänker litet annorlunda och har svårt att anpassa sig i olika situationer. Han kommunicerar bättre med vuxna än med kompisar och har svårt att lära sig hur han skall bete sig i olika sammanhang. Andra barn lär sig de sociala koderna genom att härma, och det blir snabbt automatiskt. Bokstavsbarn måst lära sig genom sin begåvning och sina tankar, vilket tar längre tid och energi och gör dem trötta. Boken Rut och Randi handlar om ett par tvillingsystrar, där Rut har adhd och Randi add. Om förskolepojken Mertil finns det två böcker med efterord för vuxna.
   Logopeden Ulrika Telander påpekade att hos bokstavsbarnen är det som att språk, koncentration och motorik inte hakar i varandra. Under gynnsamma förhållanden i en lugn miljö, t.ex. hos mormor, fungerar det, och skolan eftersträvar därför individuella åtgärdsprogram. Bildlika uttryck och abstrakt tänkande är svårt att förstå för Asperger-barn, t.ex. tappa hakan, bli lång i ansiktet. Diagnosen Asperger och adhd ställs ofta senare för flickor än för pojkar, men det är viktigt att ringa in problemen och ställa en diagnos för att kunna ge hjälp.
 
Tisdag 30/10 2012 Församlingshemmet (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har arrangerat två bussresor till NWT i Karlstad för att delta i guidad visning av NWT:s förnämliga konstsamling.
   Aktiva Seniorer har haft möte i församlingshemmet. Greger Widgren, f.d. ambassadör, kåserade där under den lockande titeln "Från Arvfurstens palats till Sydpolen via Tonga och Nya Guinea". Efter att ha arbetat på UD:s administrativa avdelning blev han erbjuden jobbet som reseambassadör för Sydpolen och de polynesiska öarna.
   Utrikesdepartementet är ett stort verk med totalt cirka 2500 anställda: 750 i Stockholm, 530 utrikes plus 1300 lokalanställda. Där finns tre politiskt tillsatta ministrar: utrikesministern, biståndsministern och handelsministern. Organisationen är rörlig och kräver stor personalavdelning. På senare tid har man av ekonomiska skäl tvingats dra in en del ambassader, vilket kan vara känsligt och aldrig är populärt. Förutom ambassaderna finns 430 honorärkonsulat, ett hedersuppdrag utan lön, till stöd för svensk kultur och näringsliv. Sedan EU bildades upptas en stor del av verkets tid till att förbereda de beslut som tas i EU.
   På Nya Guinea finns en svensk ambassad och till Polynesien räknas även Samoa, Tonga, Fiji, Påskön och Salomonöarna. Fiji har flygplats och utvecklad turism. Utbildningsnivån är genomgående hög och samarbetet mellan öarna gott. En del svenska företag finns.
   Sydpolen eller Antarktis är en enorm istäckt kontinent 30 gånger så stor som Sverige. Den har det kallaste, blåsigaste och torraste klimatet med minus 87 som lägst uppmätta temperatur. De första som landsteg på 1800-talet var valfångare som efterträddes av vetenskapliga expeditioner. Otto Nordenskjölds expedition 1901-04, som tvingades övervintra två år under olidliga förhållanden, är omtalad liksom Scott/Amundsens kapplöpning mot Sydpolen 1911. Efter andra världskriget ställde en rad stater territoriella krav på Antarktis, men ett fördrag upprättades: militära åtgärder är förbjudna, och kontinenten skall vara öppen för vetenskapligt arbete. Sverige undertecknade fördraget 1988 och har två sommarstationer på plats med 10-15 forskare inom djurliv, klimat och miljjö. Ett miljöskyddsprotokoll ingår i fördraget, där krillfisket begränsas.
   Det intressanta föredraget illustrerades av bilder, och som avslutning berättade Greger Widgren hur han med knapp nöd undkom en hungrig isbjörn i norra Kanada.

Tisdag 13/11 2012 Församlingshemmet (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har haft möte i församlingshemmet, där ordföranden Lars Carlson välkomnade Hans Olsson. Hans föredrag handlade om Järsberg - ortnamn, runstenen och trakten.
   Ortnamnets ursprung har varit föremål för ett flertal tolkningar beroende på språkutvecklingen från 1200-talet fram till vår tid. Enligt den senaste tolkningen härleds namnet till ordet gärde.
   Den berömda runstenen, en av de mest kända i Sverige, upptäcktes nergrävd i jorden 1863 av ägaren till Järsbergs gård, Karl Ersson, som inte uppmärksammade runorna utan planerade att använda den som grindstolpe. Men läroverksläraren Alsterlund upptäckte runristningarna och konstaterade även att runstenen hittats på en kulle, som tidigare varit kantad av stora stenar, en s.k. domarring. Runstenen är drygt två meter hög och står fortfarande på en kulle med en trappa som underlättar för besökarna. Stenen är från 550 e.Kr. och dess topp är avslagen.
   Runorna är placerade på en sida och står i två parallella lodräta rader. Den vetenskapliga tolkningen har varierat, men den senaste lyder: Uv heter jag. Korp heter jag. Jag herulen ristar runorna.
   Herulerna var en germansk folkgrupp, som hade viss anknytning till Skandinavien, och i detta fall var herulen tydligen skriv- och läskunnig- en magisk person.
   Den berömda Letstigen gick förbi Järsberg och ledde trafiken från Svealand till Norge. I Järsberg har funnits tre kvarnar och två skolor (Torpåsen och Järsberg). Här fanns även en magisk källa Holmkällan, som ansågs kunna bota sjukdomar. Järsbergs gård är mycket gammal och beboddes 1540 av länsman Olof. Järsbergs betydelse avtar i och med att Kristinehamns inflytande ökar, framför allt genom järnhanteringen. Men man kan fastslå att det är en gammal kulturbygd med intressant historia. Föredraget gav upphov till många intressanta aspekter bland åhörarna.
 
Tisdag 4/12 2012 Församlingshemmet (Brita Olsson)
   Aktiva Seniorer har avslutat säsongen med två program i musikens tecken. I församlingshemmet underhöll det trivsamma paret Sam och Marianne, iklädda folkdräkt, och bjöd på visor från olika landskap i Sverige. Sam spelar både fiol och nyckelharpa och sjunger dessutom, och Marianne trakterar dragspelet. Där var Ärtemarschen från Värmlandsnäs, Horgalåten, Dalbylåten m.fl. och som avslutning tre julvisor. Allt framfört med stor professionalitet och fin tonkänsla. Föreningen bjöd på kaffe och tårta. Ordföranden Lars Carlson tackade Brita Olsson för referat i NKP och överlämnade blommor.
   Operaälskarna har haft möjlighet att se Verdis Maskeradbalen i digital direktsändning från Metropolitan i New York. Resan gick med buss till Filipstads Folkets hus.